Canada Goose Outlet

Cập nhật xu hướng thời trang quốc tế

Công nghiệp hóa là gì? Qúa trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa tại Việt Nam

Công nghiệp hóa là gì? Qúa trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa tại Việt Nam diễn ra như thế nào. Vậy quá trình công nghiệp hóa đã thay đổi đời sống con người như thế nào. Cùng Canada Goose Outlet theo dõi bài viết dưới đây nhé.

Công nghiệp hóa là gì

Công nghiệp hóa là gì

Công nghiệp hóa là gì?

Công nghiệp hóa tại Việt Nam là quá trình thay đổi một cách căn bản và tự nhiên các hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ và quản lý kinh tế từ sức lao động thủ công là chính sang sử dụng phổ biến các phương tiện công nghệ, phương pháp cả tiến hiện đại. Dựa trên những thành quả của KHKT nhằm nâng cao năng suất lao động.

Công nghiệp hóa là gì

Công nghiệp hóa là gì

Công nghiệp hóa đi đôi với hiện đại hóa là nhiệm vụ tiên nhiệm của đất nước thời kỳ đổi mới. Với mục tiêu cơ bản là cải tiến nước ta thành nước có cơ sở vật chất hiện đại, cơ cấu nền kinh tế hợp lý. Quan hệ sản xuất tiến bộ và tương thích với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất. Nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Qúa trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa tại Việt Nam

Công nghiệp hóa – hiện đại hóa là mục tiêu trong dài hạn của đất nước. Vì vậy, Đảng và Nhà nước đã đặt ra mục tiêu đến năm 2020, ra sức phấn đấu để đưa tỷ trọng ngành công nghiệp cao hơn các ngành khác.

Việt Nam đi lên bằng con đường XHCN từ nền kinh tế quan liêu bao cấp. Vì vậy công cuộc công nghiệp hóa – hiện đại hóa đã tạo nên bước ngoặt lớn cho việc đổi mới đất nước.

Trong quá trình sản xuất, luôn phải áp dụng những thành tựu trong KHKT. Đồng thời thực hiện các cuộc cải cách nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.

Công nghiệp hóa là gì

Công nghiệp hóa là gì

Đứng trước những cơ hội như:

– Nâng cao tiềm lực quốc phòng bảo vệ tổ quốc
– Mở rộng và nâng cao hiệu quả kinh tế đối ngoại
– Tạo điều kiện để củng cố và hoàn thiện quan hệ sản xuất xã hội
– Có thể thực hiện tốt cuộc cách mạng tư tưởng văn hóa
– Nâng cao trình độ kỹ thuật cho nền kinh tế. Tăng cao năng suất lao động làm cơ sở cải thiện đời sống nhân dân.

Việt Nam còn gặp phải những thách thức:

Chưa thiết lập được cơ sở hạ tầng, kiến trúc thượng tầng… để phục vụ cho CNH – HĐH tại các địa phương.

Tuy có sự thống nhất về các quan điểm phát triển toàn quốc. Tuy nhiên, ở 1 số địa phương vẫn thi hành theo phương pháp cũ theo đặc thù riêng của địa phương.

Hiệu quả đầu tư của Nhà nước còn yếu kém. Có thể do nhiều nguyên nhân: sự lỏng lẻo trong quản lý, nạn tham nhũng hoành hành.

Chi phí hoạt động, vận hành và duy trì nền kinh tế CNH tương đối lớn. Nếu không giải quyết được các tồn tại trên thì chi phí sản xuất cao. Đương nhiên điều này sẽ làm cho giá tăng. Việt Nam khó có thể nào cạnh tranh được với các nước khác.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *