Canada Goose Outlet

Cập nhật xu hướng thời trang quốc tế

Cách mạng tư sản – Tìm hiểu lịch sử cách mạng tư sản

Cách mạng được xem như bước thay đổi về kinh tế, chính trị hay xã hội, đời sống…của 1 đất nước. Tuy nhiên có rất nhiều những khái niệm hay nhiều cuộc cách mạng với ý nghĩa khác nhau. Cách mạng tư sản là gì? Diễn biến lịch sử những cuộc cách mạng tư sản trên thế giới như thế nào. Cùng theo dõi bài viết dưới đây của Canada Goose Outlet nhé.

Cách mạng tư sản là gì

Cách mạng tư sản là gì

Cách mạng tư sản là gì?

Cách mạng tư sản là gì? Cách mạng tư sản được hiểu nôm na là cuộc cách mạng làm thay đổi về bản chất xã hội, chế độ chính trị… Nói chung là thay đổi về kinh tế xã hội của 1 đất nước.

Cách mạng tư sản do giai cấp tư sản(tầng lớp quý tộc mới) lãnh đạo. Với mục đích lật đổ chế độ phong kiến, xác lập lên chế độ tư bản chủ nghĩa, mở rộng con đường cho Cách mạng tư bản phát triển.

Nhiệm vụ chính của cách mạng tư sản là vì dân tộc và dân chủ.

Về nhiệm vụ vì dân tộc thì cách mạng tư sản ở các nước khác nhau thì khác nhau. Đối với cách nước có chế độ phong kiến thì đây là nhiệm vụ trong dài hạn là xóa bỏ chế độ phong kiến giúp nhân dân thoát khỏi ách thống trị áp bức bóc lột. Đồng thời thực hiện nhiệm vụ thống nhất đất nước có thể nói đến cuộc cách mạng tư sản tương đối nổi tiếng như Cuộc CM Duy Tân Minh trị ở Nhật Bản, cuộc cải cách nông nô ở Nga…

Nhiệm vụ về dân chủ đây là nhiệm vụ cơ bản mà cách mạng tư sản cần đạt tới. Nhiệm vụ dân chủ tức là phải thiết lập được nền dân chủ tư sản. Nền dân chủ tư sản là hình thái kinh tế xã hội có cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng tương ứng.

Lịch sử về những cuộc Cách mạng tư sản đầu tiên trên thế giới

Cách mạng tư sản Hà Lan

Cuộc cách mạng tư sản đầu tiên của thế giới diễn ra tại Hà Lan. Vào đầu thế kỉ XVI phong kiến Tây Ban Nha kìm kẹp sự phát triển của CNTB ở Nê- Đec-Lan. Nhân dân Nê- Đec-Lan đã nhiều lần vùng lên chiến đấu. Đến năm 1951, nước Cộng hòa(Hà Lan sau này) được thành lập từ các tỉnh phía Bắc. Năm 1948, nền độc lập tại Hà Lan được chính thức công nhận.

Cách mạng tư sản Anh

Cuộc cách mạng tư sản tại Anh bắt nguồn từ mâu thuẫn giữa vua, địa chủ phong kiến với tầng lớp quý tộc mới, tư sản và nhân dân lao động.

Khi mẫu thuẫn được đẩy lên đỉnh điểm đã làm bùng nổ cuộc cách mạng nhằm lật đổ chế độ phong kiến. Bên cạnh đó, xác định quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa.

Đến tháng 12/1688, quý mới và tư sản khôi phục lại chế độ quân chủ. Quốc hội tiến hành cuộc đảo chính thành lập nên chế độ quân chủ lập hiến.

Cuộc chiến tranh dành lại độc lập của các nước thuộc địa Anh tại Bắc Mỹ

Do có 13 bang theo chế độ tư sản. Vì vậy Anh lo sợ trước sự phát triển của các bang này nên đã thi hành nhiều chính sách kìm kẹp sự phát triển của 13 bang này.

Khi cuộc hiến tranh kết thúc, Anh thừa nhận nền độc lập tại các nước thuộc địa. Bắc Mỹ được giải phóng hoàn toàn, thành lập các quốc gia tư sản tạo điều kiện cho TNCN phát triển.

Như vậy trên đây chúng mình đã làm rõ khái niệm Cách mạng tư sản là gì và giúp các bạn có thêm những kiến thức cách mạng tư sản.

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *